Bakgrunn for heidersteikn:  

Jan Magnar eide milevis med myr på beste østkant i Selbu kommune, og solgte en tomt til Aarhønen i 2010. Aarhønehytta, en av Hennes Majestets største stoltheter, hadde ikke vært det den er i dag hvis ikke det var for grunneieren Jan Magnar.

Allerede da Aarhønens hyttekomite var på leiting etter et sted å plassere Aarhønehytta i 2010 var Jan Magnar på tilbudssiden. Gjennom byggingen, og hyttas ti første år har han vært en stor ressurs for alle som har vært innblandet i hyttas drift. 

Årlig skaffer han til veie all veden til Aarhønehytta og kjører den opp med snøskuter. Han har stått i bresjen for fremleggelse av strøm til hyttene på Åtollen, og bidratt stort med arbeidet for å lage vei. Jan Magnar stiller alltid opp med en ja-mentalitet når han blir spurt om råd eller hjelp. 

Ikke minst skal han ha all heder for å ikke bare akseptere, men også hjelpe og bistå en gjeng bråkete studenter som er naboer til hans egen personlige hytte! I en tid da mange linjeforeninger slet med å få kjøpe av tomter var Jan Magnar er dum/gal nok til å, til og med, forsvare Aarhønen overfor de nærliggende andre hytteeierne.

Tittelforklaring:

H.H Grunneieren kommer av at Jan Magnar solgte Aarhønehyttas tomt til Aarhønen da hytta ble bygget, og har siden vært innehaver av eneste naboeiendom. Han eier også den nærmeste nabohytta, som han bruker aktivt. Fra og med 2022 er det Jan Magnars sønn, Jens Morten som er grunneier rundt hyttetomta, men Jan Magnar er fremdeles nærmeste hyttenabo. 

Tildelt:

2023 – Hennes Majestets 110. fødselsdag