Bakgrunn for hederstegn: 

Øivind blei uteksaminert frå NTH i 1933. I 1936 var han på studiereise til Tyskland, Sveits, Frankrike og England. Etter diverse ingeniørjobbar i løpet av 30-talet begynte Øivind som assistent i Bygningsstatikk ved NTH i 1942. Same år blei han arrestert av Gestapo. I 1943 blei han sendt til ein konsentrasjonsleir i Tyskland. Etter krigen jobba han i det nyetablerte OBOS og Forskingsrådets kontor for byggforsking.

Øivind var Formann i Aarhønen i 1931. Same år var han SekretærSamfundstyret.

Tittelforklaring:

Bakgrunn for tittelen er uviss. 

Tildelt:

1932 – Hennes Majestets 19. fødselsdag