Bakgrunn for hederstegn: 

Ola var raskt på ball da han startet på bygg. Ved første mulighet kom han i prat med sittende Redacteur og ytret sitt ønske om å skrive tekster for Hennes Majestet. Allerede i den neste utgaven av Spikers Kårner var Olas bidrag et faktum. Siden da har mang en utgave av Spikers vært beriket av Spangens varierte tekster. Alt fra krimhistorier om privatetterforsker Gunnar Grav til absurde kåserier og dobbeltsidige kryssord. Etter en stund som Redactionsmedlem ble han også med på Byggrevyen som skribent. Her kom Olas tørre humor og ordspillbruk virkelig til sin rett.

I 3. klasse var tiden inne for at Ola skulle ta steget inn i styret til Redactionen. Han ble Redacteur, og gjorde det til sin oppgave å få Aarhønens PR-organ til å bli en mer sosial gjeng. Det må man kunne si han lyktes med. Sosiale sammenkomster ble en fast del av det å være vervet som grafiker, skribent, nettgjeng eller Redactionsmedlem forøvrig.

I senere tid har Ola vært en del av Grå Fjær. Blant annet Aarhønens Royale Bryggeri ble hjulpet godt i gang som en følge av dette.

Tittelforklaring:

Etter mange år i Redactionen og revyen har det blitt en del tekster signert Ola Spangen. Han har stor sceneskrekk, så å fremføre egne tekster har han ikke hatt interesse av. Det er det å skrive tekster for andre som har vært kjernen i Olas virke som byggstudent og vervet i Aarhønen. Dermed ble det ikke unaturlig å lande på tittelen H.H. Gullpennen.

Tildelt:

2022 – Hennes Majestets 109. fødselsdag