Skjermbilde 2024-05-29 kl

Bakgrunn for hederstegn:

Runa har gjennom sin deltakelse i Aarhønen vist enestående engasjement og lederskap. Vedkommende sitt lederskap under koronapandemien som Kanzler er blitt beskrevet som eksemplarisk i en særdeles utfordrende tid. Det fantes ikke noe erfaringskriv vedkommende kunne koke om det å lede en linjeforening under en pandemi.

I løpet av sin tid i Hennes Majestets Rike har Runa, som en hardbarka kriminell, stukket hodet opp overalt og vist et brennende engasjement for linjeforeningen.

Tittelforklaring:

Fra gjengmedlem i Ceremonigjengen til Ceremonimester bar veien rett videre til Kanzler i Hennes Majestets Rike. Det viser seg å være særdeles straffbart å følge gullrekka. På bakgrunn av dette er Runa dømt til å bære en gren av smertens leie.

Tildelt:

2024 – Hennes Majestets 111. fødselsdag