Bakgrunn for heidersteikn: 

Carl Johan blei uteksaminert frå NTH i 1942. Han tilbragte heile karrieren, med unntak av eitt år hos ing. Harboe (H.H. Jernbinderen), ved NTH. I 1948 var han avdelings- og lab.ingeniør ved Betonglaboratoriet. Seinare blei han professor innan betongkonstruksjonar. 

Tittelforklaring:

h0 er ein betongtype. Det kan også vera ei referanse til bygningsstatikk. 

Tildelt:

1948 – Hennar Majestets 35. fødselsdag