Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Finn Meland var en engasjert student. Han var formann i Studentersamfundet og i H.M. Aarhønen, hvor han ble utnevnt til Høyhet i 1939. Med dette er han antageligvis den eneste personen som har fått en høyhetstittel i H.M. Aarhønen åtte år før han fullførte studiene. Studietiden hans fikk nemlig en brå pause da 2. verdenskrig brøt ut.

Meland, som var ikke spesielt begeistret for nazistene, fikk den noe tvilsomme æren av å bli den første NTH-studenten som ble arrestert av dem. Han ble tilkalt til et møte med tyskernes nyinnsatte fylkesmann, for å drøfte Samfundets rolle under okkupasjonen, men fant det for godt å komme en halvtime for sent og nektet å håndhilse da han først dukket opp. Han ble anholdt for sin uhøflighet, men løslatt kort tid etter.

Senere uttrykte Meland ofte sin misnøye med de tyske okkupantene bak lukkede dører. Dessverre var ikke alltid dørene lukket godt nok. På en fest på Aarhønerommet i oktober 1940 skulle Meland holde tale. Han valgte å dedikere talen til Kong Haakon VII, som befant seg i eksil i England. En av tilhørerne anga Meland, og han ble arrestert og siktet for kongepropaganda. Han ble senere frikjent, ettersom loven han hadde brutt ikke var trådt i kraft da talen ble holdt.

Meland fortsatte med motstandsarbeid til utpå høsten 1941, da han ble arrestert og sendt til Sachsenhausen fangeleir. Der ble han sittende krigen igjennom, til han ble hentet av de Hvite Bussene fra Sveriges Røde Kors.

Da Meland satt i transittleir i Sverige og ventet på å få komme hjem, ble han spurt om han kunne arrangere UKA i 1945. Det var allerede oppnevnt en UKEsjef, som egentlig skulle arrangere i 1941, men den UKA ble avlyst og UKEsjefen tjenestegjorde nå i de norske styrker i England. Nølende svarte Meland ja til å ta over jobben. Studiene fikk vente litt til.

UKA 1945 ble en legendarisk suksess. Enkelte lå i kø utenfor Samfundet i en uke for å sikre seg billetter. Det tok over 20 år før UKA igjen oppnådde lignende omsetning. Etter at alt styret hadde lagt seg, fikk Meland endelig tatt avsluttende eksamen i 1947. Senere skulle han blant annet bli sjef for SiT, hvor han var blant pådriverne bak Frode Rinnans Vei Studentby på Moholt.

Tittelforklaring:

I 1983 ble Meland tildelt en ny høyhetstittel fra H.M. Aarhønen. Det var faktisk ingen som husket hvilken tittel han fikk i 1939, så det ble laget en ny. For å reflektere hans stilling som sjef for studentbyene, især den nye store på Moholt, ble den nye tittelen H.H. Herren til Moholt.

Tildelt:

1983 – Hennes majestets 70. fødselsdag