Bakgrunn for heidersteikn:  

Anita blei umatrikulert frå NTH i 1995. Som student var ho to år i hovudstyret som sekretær. 

Tittelforklaring:

Anita var viktig for innsamlinga av informasjonen til ei planlagt høgheitsbok, som la grunnlaget for historieboka og har vore eit viktig bidrag til høgheitslista. Dette gjorde ho, mellom anna, ved å intervjua med tidlegare Kanzlarar i Oslo og senda e-postar til alle kjente høgheitar.

Tildelt:

2013 – Hennar Majestets 100. fødselsdag