Bakgrunn for heidersteikn: 

Per blei uteksaminert frå NTH i 1947. Han var Kanzler mellom 1943-44. Etter krigen var han med på bygginga av Mår kraftverk i Telemark. 

Det var liten aktivitet frå 1943 og utover grunna det totalitære regimet. Hovudaktivteten skjedde internt i vennekrinsen til Kanzleren og Co.

Tittelforklaring:

Høgheitsnament er eit ordspel på etternamnet. Per var sannsynlegvis ein morosam type, eller ein det var lett å le av.  

Tildelt:

1947 – Hennar Majestets 34. fødselsdag