Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Arild Clausen gikk ut fra konstruksjonslinjen på daværende NTH i 1991 og er kjent for sin lidenskap til konstruksjonsfag. Han ble dermed dr.ing. i 1999 og har siden den gang jobbet på kontstruksjonsavdelingen på NTNU. I sine lidenskapsfulle forelesninger vasker han tavlen så fort at studentene ikke rekker å tegne ferdig det forrige momentdiagrammet før han er i gang med en ny figur. Han huskes for sine skremmende lange steg som gir han mulighet til effektivt å forflytte seg fra en side av tavlen til den annen med dobbel svampeføring. 

Tittelforklaring:

På vei til sine morgenforelesninger i mekanikk prøvde noen stakkars studenter å henge seg på den utstrakte mannen opp høyskolebakken uten hell. Med sine lange steg og et sterkt konkurranseinstinkt ristet Clausen av seg studentene opp bakken og fikk tildelt Høyhetstittelen H.H. Høy Gang.

Tildelt:

2008 – Hennes Majestets 95. fødselsdag

2019 – Hennes Majestets 106. fødselsdag