Bakgrunn for heidersteikn:

Jens Christian blei med i Historiebokkomitèen rett over nyttår i 1. klasse. Berre ein måned seinare blei han Ceremonimester. Etter dette har han hatt verv i Industrikontakten og som studentrepresentant i Fondsstyret. Han har også
vore aktiv i Dragern og Bjelkeklang.

Jens Christian er framleis ein gjengangar på SMASH, som er den nasjonale samlinga for stundentorchester.

Tittelforklaring:

I anledning hundreårsjubileet jobba Jens Christian mykje med, mellom anna, historieboka. Det blei fleire titals timar detektivarbeid i arkiva. Tyding av gammal handskrift og utallige telefonsamtalar måtte til for å få oversikt over tidlegare Høyheter, som på den tian var rundt 250 stykkar. Etter kvart kunne han kopla høgheitstittel og namn på dei fleste.

Tildelt:

2016 – Hennar Majestets 103. fødselsdag