Bakgrunn for heidersteikn: 

Petter Martin var en veldig flink byggstudent. Han hadde mange venner og var flink til å bidra til fellesskapet.

Tittelforklaring:

Det var svært stor tvil rundt om hvorvidt Petter Martin skulle klare å fullføre studiene på bygningslinjen. Ikke bare har han et stort handicap (han er vokst opp i Skoger (les: Skævver) utenfor Drammen), men han har også usedvanlig lav IQ. Derfor var det helt naturlig at Høyhetsnavnet skulle bli Iddioten (sic)

 

Tildelt:

2016 – Hennes Majestets 103. fødselsdag