Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Nina startet sitt engasjement i Aarhønen gjennom rollen som Redacteur i Hovedstyret våren 2012. Våren 2013 gikk veien videre til Industrikontakten, der hun ble økonomiansvarlig. Nina har også hatt flere andre verv i foreningen, som krogjengmedlem, medlem av Bjelkeklang, styremedlem i PMS samt vært inspisient og deltager på revyen. 

Gjennom rollen som økonomiansvarlig i Industrikontakten jobbet Nina sammen med daværende Financeminister, Ole Christian Holsen, med å registrere Aarhønen i momsregisteret. Linjeforeningene på Gløshaugen sin økonomiske vekst hadde vært stor i årene før, og det ble kjent at enkelte linjeforeninger hadde hatt kontakt med Skatteetaten i forbindelse med betaling av moms. Det ble gjennom dette klart at foreningene på Gløshaugen måtte betale merverdiavgift på sine tjenester til næringslivet. Aarhønen ønsket selvfølgelig å ta dette på alvor for å rette opp praksisen. Nina og Ole Christian gjorde en stor del av jobben med regnskap og fakturering for å sikre at man fulgte reglerverket. Gjennom dette året ble det etablert nye økonomirutiner i foreningen, og Aarhønen ble registrert i momsregisteret. Økonomistyring kan være en litt kjedelig del av jobben med en linjeforening, men er svært viktig for at man skal kunne holde på med alt annet man vil gjøre. 

Tittelforklaring:

I 2015 reiste Nina på utveksling til Argentina, der hun lærte spansk. Navnet Impuesto Al Valor Agregado er spansk og betyr merverdiavgift. 

Tildelt:

2017 – Hennes Majestets 104. fødselsdag