Bakgrunn for hederstegn:

Julia har i sin tid i Hennes Majestes Rike vært en sentral skikkelse. Vedkommende har bidratt i overgangen fra Redactionen til Blæstegjengen, vært inspisient under flere byggrevyer, samt å organisere fadderuken under koronapandemien. Gjennom sitt engasjement i Aarhønen har hun tydelig satt spor.

Tittelforklaring:

Akkurat som en inspisient har Julia vært med på å organisere og koordinere alt fra fadderuke til Spikers Kårner. Dette kan ikke akkurat kategoriseres som lyssky kriminell aktivitet. På bakgrunn av dette dømmes Julia til å bære en gren av smertens leie.

Tildelt:

2024 – Hennes Majestets 111. fødselsdag