Bakgrunn for heidersteikn:  

Kåre blei uteksaminert frå NTH i 1954. Han var Formann hausten 1952 og hadde eit rykte for å “ruske borti alt”. Kåre er ein av personane som bidrog til gjenoppbygging av studentengasjementet i Aarhønen etter krigen.

Etter studia var han overlærar ved  Trondhjems tekniske læreanstalt. I 1956 flytta han til Sverige og jobba, mellom anna, for Vattenfall. 

Tittelforklaring:

Namnet H.H. Jo-Jo referer til hans tendens til å blanda seg i sakar over alt. Som ein jo-jo så svingar han fram og tilbake mellom ulike aktivitetar/møter. 

Tildelt:

1953 – Hennar Majestets 40. fødselsdag