Bakgrunn for heidersteikn: 

Johan blei uteksaminert frå NTH i 1933. Etter studia begynte han å jobba for Statens Havnevesen, Ålesund og Flekkefjord 

Tittelforklaring:

I løpet av det fyrste tiåret med ridderorden og æresmedlemskap var det vanleg at ein fekk sitt eige namn som høgheitsnamn. 

Tildelt:

1931 – Hennar Majestets 18. fødselsdag