Bakgrunn for heidersteikn: 

Karl blei uteksaminert frå NTH i 1934. Etter studia jobba han i Statens vegvesen og som kommuneingeniør i Bærum. Mellom 1962 og 1980 var han vegdirektør i vegvesenet. Han var spesielt viktig i å gera Vegdirektoratet til ein sterk aktør.

Karl var lenge aktiv i Norges Ingeniørforening (nå: Tekna), mellom anna som president. Han var også i styret til Teknisk Ukeblad og Norsk institutt for vannforskning. 

Karl blei kommandør av St. Olavs Orden, storridder av Den islandske falkeorden, æresmedlem av Norske Sivilingeniørers Forening og av Nordisk Vegteknisk Forening.

I 1932-33 var Karl i komitèen for revurdering av innhaldet ved byggstudiet. 

Tittelforklaring:

Kalle er eit vanleg brukt kallenamn for Karl.

Tildelt:

1934 – Hennar Majestets 21. fødselsdag