Bakgrunn for heidersteikn: 

Reidar blei uteksaminert frå NTH i 1954. Dei påfølgande åra jobba han som rådgivande ingeniør og skreiv doktograd innan ingeniørteknikk. Han blei dosent i byggteknisk anleggsdrift og havnebygging ved NTH i 1965 og blei professor i anleggsdrift i 1968. Mellom 1976 og 1978 var han prorektor ved NTH.

Tittelforklaring:

Det uvisst kva grunnlaget for høgheitsnamnet er. 

Tildelt:

1969 – Hennar Majestets 56. fødselsdag

1974 – Hennar Majestets 61. fødselsdag