Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Jan var godt voksen ingeniør med 40 års erfaring fra byggenæringen da han kom inn i NTNU / Aarhønen miljøet i 1999. Bakgrunnen var opprettelsen av Næringslivsringen som et samarbeidsforum mellom byggenæringen og studieprogrammet for bygg og miljøteknikk ved NTNU. Hensikten med Næringslivsringen var å styrke samarbeide mellom næringsliv og universitet gjennom målrettede prosjekter og økt engasjement. 

Jan ble engasjert som daglig leder (koordinator) i en deltids stilling han hadde fra 1999 til 2004 og senere fra 2005 til 2007. Nærkontakt med bedriftene i byggenæringen og med lærere og bygg studentene på NTNU var en inspirasjon og en utfordring. Jan hadde bakgrunn fra siv.ing. studier i England og 25 år med bygging av betongplattformer i Nordsjøen i selskapet Norwegian Contractors. 

Tittelforklaring:

Koordinatoren var vel ikke veldig fantasifull.

Tildelt:

2008 – Aarhønens 95. årsdag