Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

I likhet med mange andre som er aktive i Aarhønen, så startet Matilde sin historie i Cermonigjengen. Et verv som videre førte med seg en stilling i HS, som Cermonimester naturligvis. Matilde må nok elske å arrangere store arrangement med mange tilstede, for hun har også vært bed.pressansvarlig i Industrikontakten. I tillegg til å sørge for at ulike arrangementer har gått som ei kule, så har hun også bidratt på scenen i et annet fast arrangement, som på folkemunne kalles byggrevyen. Der har hun vært aktør hele fire ganger. Matilde er ikke fremmed for å underholde ved bruk av stemmen, for ikke bare har hun vært aktiv i revyen, hun har også vært en trofast bjelkeklanger. I tillegg til dette har hun trillet kule for Døla Damer i tre år. En siste ting som også burde nevnes er at hun bidrog til maling av Bob på Kroa, og nå sitter hun i Grå Fjær. 

Tittelforklaring:

Matilde har stor interesse for koreansk kultur og var på utveksling i Sør-Korea, samt at fravær fra diverse møter og arrangementer ofte unnskyldes med fotballtreninger, kamper, tennis, og andre idrettsaktiviteter, (og hun er halvt trønder). Dermed navnet “H.H. Kor E A?”.

Tildelt:

2019 – H.M. Aarhønens 106-årsdag