Bakgrunn for heidersteikn:  

Kjell var professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU og underviste mellom anna i mekanikk 2.

Han var kjent som ein morosam og interessant forelesar. Det blei fleire gonger ymta at han heller burde ha satsa på ein karriere innan stand-up. Han skal for eksempel ha ippfordra studentar til å tilby dyrebare dråpar mot betre karakterar.

Kjell handterte trøytte studentar i nattforelesing (8-10) ved fysisk aktivitet før og i løpet av forelesinga.

Tittelforklaring:

Eit kjent syn var at Kjell, ved utallige høve, kasta bort mykje tid ved å konstant leita etter brillane sine, mens han ropte: “Kor e brillan?”.

Det skal også nemnast at Kjell i godt over eitt semester brukte briller med berre ei stong.

Tildelt:

2012 – Hennar Majestets 99. fødselsdag