Bakgrunn for heidersteikn: 

Kristian blei uteksaminert frå NTH i 1931. I løpet av 30-talet dro han på studiereiser til Tyskland, Sveits, Belgia og Frankrike. I 1945 starta han eit eige firma.

Han var Formann i Aarhønen i 1930. 

Tittelforklaring:

I løpet av det fyrste tiåret med ridderorden og æresmedlemskap var det vanleg at ein fekk sitt eige namn som høgheitsnamn. 

Tildelt:

1931 – Hennar Majestets 18. fødselsdag