Bakgrunn for heidersteikn: 

Sverre blei uteksaminert i 1914 som bygningsingeniør ved NTH. Han tilhøyrte dermed NTH’s fyrste kull. Han var sjølvstendig entreprenør og byggeleiar for Trøndelag travbane, Reitgjerdet asyl og Trondheim sjukehus. Han var også bestyrar ved Strinden torvstrøfabrikk frå 1918.

Sverre var frå ein trondheimsk embetsmannsslekt med dansk opphav. Dei eige garden Persaune. Sverre solgte garden til Strinda herrad. I same periode fekk han seg ein gard ved Øvre Steinan ved Moholt. 

Sverre var aktiv i ulike bondelag og i politikken. Han var representant for Høgre i Strinda herradsstyre, formann i Sør-Trøndelag Høgre og vararepresentant på Stortinget for same parti. I 1944 flykta han til Sverige. 

Tittelforklaring:

Som godseigar i Strinda herrad blei han tildelt tittelen H.H. Krongodsforvalteren af H.M. Godser på Strinden.

Tildelt:

1947 – Hennar Majestets 34. fødselsdag

1958 – Hennar Majestets 45. fødselsdag