Bakgrunn for hederstegn:

Ikke lenge etter Amalie begynte på bygg engasjerte hun seg i omstruktureringskomiteen med bl.a H.H. Le Pang. Amalie har også vært Hovmester i Hyttestyret.

Amalie var et fast innslag i Dragern – med el-fiolin, høyttaler i lomma og sin bruk av andre som notestativ. Hun har også spilt tre år i revybandet og vært skuespiller en gang. Bare utveksling til Irland hindret henne i å delta i samtlige Byggrevyer i løpet av studietiden hennes. Mot slutten av studietiden ble hun også aktiv i Bjelkeklang.

Amalie har ikke vært med i Semen.

Tittelforklaring: 

Amalie var kjent for å bidra lavterskeltilbud i Aarhønen, og i Vandrende Bjelke spesielt. Hun er også kjent for å ha en forkjærlighet for særskrivingsfeil.

Tildelt:

2020 – Hennes Majestets 107. fødselsdag