Bakgrunn for heidersteikn:

Jan Arve er professor innan konstruksjonsteknikk og fagekspert på betong. Byggstudentanes introduksjone til trønderen er gjennom faga Mekanikk 2 og Betongkonstruksjonar 1. Han har også undervist andre betong og mekanikk relaterte fag. Jan Arve er ein svært dyktig og respektert forelesar, med eit fokus forståinga til studentane.

Jan Arve har vore ein viktig bidragsytar til fagekskursjonane i 3. klasse. Gjennom mange år var han turleiar for konstruksjonsstudentane. I 2020 påtok han seg ansvaret som turleiar, saman med Lillian Fjerdingen (H.H. Singa-mor) for heile ekskursjonen etter pensjoneringa av Tore Hoven (H.H. Grindguten). Dessverre blei ekskursjonen kansellert grunna den vordande CoVID-19-pandemien.

Tittelforklaring:

Som forelesar i dei obligatoriske faga er Jan Arve kjent for å påpeika feilberekningar, spesielt angåande likevekt, både hos seg sjølv. Dette kombinert med hans stabilitet som person og forelesar har gjort at han er tildelt tittelen H.H. Likevekten.

Tildelt:

2020 – Hennar Majestets 107. fødselsdag