Bakgrunn for heidersteikn:

Elling blei uteksaminert frå NTH i 1961. Han var Kanzler våren 1959.  Hausten før var han Festformann (nå: Ceremonimester). 

Tittelforklaring:

Elling var glad i å ta seg ein liten trall. Etter ein fest besteig han og ein medstudent ein lysmast i hamneområdet for å synga ein sang. Kort tid etter sangstarten var uniformerte personar på plassen og blanda sine røster med koret. 

Tildelt:

1960 – Hennar Majestets 47. fødselsdag