Bakgrunn for heidersteikn: 

Tore blei uteksaminert frå NTH i 1965. Han var ikkje nokon veldig aktiv deltakar i Aarhønen, ettersom han primært deltok på festak og ved spesielle anledningar. Det blei “mer rævy og kor på meg enn linjeforening”.

Mot slutten av studietida brukte Tore mykje tid og krefter å å laga 1964-utgåva av Aarhøneklukk, med øl-nudler og spysikkert omslag, saman med Roll-Lund (H.H. Trill-Rund) og Elling Ellingsen (H.H. Lysmasten). Tore var hovudansvarleg for utval av viser og sanger, samt redigeringa av desse. 

Etter studietida jobba Tore mest med internasjonale prosjekt, som Snowy Mountains kraftutbygginga i Australia, vegbygging i Kenya og Botswana og som ingeniør for Unicef i Sudan og Indonesia. Han var også høgskulelektor og ingeniør for Statoil. 

Tittelforklaring:

Noko av det siste Tore framførte i Trondheim var Wennerbergs duettsamling “Glunten och Magisteren”. Tore var, naturlegvis, “Magisteren”.

Tildelt:

1964 – Hennar Majestets 51. fødselsdag