Bakgrunn for heidersteikn: 

Egil blei uteksaminert frå NTH i 1930. Han arbeida i mange år i anleggsbransjen, som Høyer-Ellefsen A/S. Her leia han bygginga av Holskraftverka i Hallingdal.

Under den 2. verdskrigen hadde Egil eit opphald i Sverige. I 1954 blei han tilsett som administrerande direktør i A/S Tyssefaldene og i 1969 som administrerqnde direktør i Det Norske Nitridaktieselskap (seinare DNN Aluminium).

Tittelforklaring:

Det er usikkert kva grunnlaget for høgheitsnamnet er. 

Tildelt:

1930 – Hennar Majestets 17. fødselsdag