Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Tor var professor i geodesi mellom 1924 og 1954. Før dette var han student i Aarhønens fyrste kull. Etter forelesinga gjengitt i Krøniken, fekk han Hennar Majestets lekam  stoppa ut og delte kjøtet fleire klassekameratar.

Etter fullført studium arrangert han Aarhønefestar for 1911-kullet.

Ved Hennar Majestets 25. fødselsdag overrakte Tor den fyrste krona til Regina. I 1964 fann han den nye Regina, etter at den gamle trekte seg tilbake.

I sirkeldelingsdebatten, der det blei diskutert erstatting av grader som eining for sirkeldleing, støtta hans studentane sitt syn om innføring av 400 gon-systemet. 

Tittelforklaring: 

Innanfor geodesi og landmåling oppstår det gjerne feil. Derfor nyttar ein minste kvadratars metode, feilkvadrat og middelfeil for å korrigera feil under oppmåling. 

Tildelt:

1929 – Hennar Majestets 16. fødselsdag

1949 – Hennar Majestets 36. fødselsdag

1953 – Hennar Majestets 40. fødselsdag