Bakgrunn for heidersteikn:  

Ebbe blei uteksainert frå NTH i 1957. Han var ein hyppig toastmaster og ein aktiv deltakar på H.M. sine arrangement. Han var også Vice-Kanzler, utan å ha vore medlem av organisasjonen!

Tittelforklaring:

Ebber var sommar 1956 formann i “Østøen Nøgenbaderforening”. Året etter sprada han rundt på strendene i Isreal utelukkande iført ein tom hermetikkboks. Dei lokale pikene kommenterte meir på det faktum at hermetikkboksen var open i begge ender enn nødvendigvis på den prekære situasjonen.

Tildelt:

1957 – Hennar Majestets 44. fødselsdag