Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Guttorm blei uteksaminert frå NTH i 1974. Gjennom 40 år (1978-2018) var han var vise- eller brannsjef i Skien.

Høgheitstittel var ikkje den einaste marknaden Guttorm fekk i løpet av livet. I 2018 fekk han Kongens fortenestemedalje i gull. Han var også æresmedlem i Federation of European Fire Officers. 

Tittelforklaring: 

Tittelen er eit ordspel på namnet Guttorm og at han fann stor glede i å fylla i seg diverse fluidium under studietida.

Tildelt:

1975 – Hennar Majestets 62. fødselsdag