Bakgrunn for heidersteikn: 

Per blei uteksaminert frå NTH i 1931. Etter studia begynte han å jobba for, mellom anna, Eeg-Henriksen (H.H. Eeg-baronen). I 1946 starta han sitt eige firma. 

Per var bror til Aarhønens fyrste Regent, Georg Heidenreich Johnson. Han var Formann i Aarhønen i 1930. Han var også eit aktivt medlem i Stundersangforeningen.

Tittelforklaring:

I løpet av det fyrste tiåret med ridderorden og æresmedlemskap var det vanleg at ein fekk sitt eige namn som høgheitsnamn. 

Tildelt:

1931 – Hennar Majestets 18. fødselsdag