Bakgrunn for heidersteikn:  

Signe hadde fra en ung alder lært å gjøre ugagn fra Oslos beste Østkant, og brukte denne kunnskapen til å sluntre unna hele 1. klasse.

Siden 2. klasse stod hun, via Spikers Kårner og Nyhetsklukk, i ledtog for å forstyrre sine medstudenter med vitseri og tull. Som Sjefredacteur opprettet hun og Redactionsstyret stillinger i gjengen med både stillingsbeskrivelser og ansvarsområder, for å kunne gjøre selv. Man skulle ha trodd at dette var et resultat av overbelastning, men alt ble avlyst det året hun satt i Hovedstyret på grunn av pandemien. Det samme skjedde med Aarhønefestivalen 2020, der hun var nestleder. Hun øsnket nok bare å sluntre unna.

Tittelforklaring:

På tross av korona-pandemien fikk hun bidratt noe som leder og sekretær i Bjelkeklangstyret. Å starte en ny bevegelse: Å perke på Lerka.

Tildelt:

2023 – Hennes Majestets 110. fødselsdag