Bakgrunn for hederstegn: 

Øystein er nok en av de byggstudentene som har vært flest timer i Selbu de siste årene. Om det skyldes arbeider på Aarhønehytta eller besøk hos svigerforeldrene er noe usikkert, men noen timer har det nok gått med til vedlikehold av Hytta. Han var også en av initiativtakerne til badstuprosjektet og brukt mye tid på design og valg av materialer i tidligfasen av prosjektet.

Tittelforklaring:

Høyhetsnavnet kommer av at Øystein er nøye og omhyggelig i sitt arbeide og har fokus på de små detaljene som utgjør det lille ekstra, selv om ting kan ta litt lengre tid.

Tildelt:

2017 – Hennes Majestets 104. fødselsdag