Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Gustav sitt viktigaste bidrag til Aarhønen var som tre-årig leiar av Omstruktureringskomitèen (Omkom). Han var kjent for å ønska ein open prosess, der han gjerne diskuterte over ein iskald aarhønebrygg. Dette var tett knytta med at han også var ein av grunnleggarane av Aarhønens Pikrobryggeri (nå: Aarhønens Royale Bryggeri). Han var også leiar for BM-dagen 2016. 

Tittelforklaring:

I løpet av studietida blei Gustav kjent for Omkoms Pils og Preik-møter. Møta var viktige for å kunna diskutera problemstillingar angåande omstruktureringa med den gemene byggstudent. 

Tildelt:

2018 – Hennar majestets 105. fødselsdag