Bakgrunn for heidersteikn:  

Georg var del av 1911-kullet, altså de som opprettet Aarhønen, og ble organisasjonens aller første Regent i 1913. Han ble også første formann i «Bygningslinjens forening» i 1914, som var åpen for alle byggstudenter, ikke bare for 1911-gjengen.

Da 1911-kullet forlot NTH ekspanderte han Riket ved å kombinere Aarhønen og Bygningslinjens forening.

Regent Johnson ble gjenvalgt hvert eneste år. Det het seg, ifølge Hennes Majestets historiebok, at “Johnson ikke er valgt på livstid, han skal bare gjenvelges hvert år”. Dessverre har saken i alt for mange år har blitt liggende i historiens halvmørke, ettersom Georg gikk bort så alt for tidlig bort i august 1928, kun 34 år gammel. Hennes Majestets hederstegn ble ikke etablert før i 1929. Så vidt man vet, har Hennes Majestet aldri dømt noen post mortem, men det finnes imidlertid ingen foreldelsesfrist i Hennes Majestets rike.

Tittelforklaring:

Georg var Aarhønens første regent og kanskje den viktigste i foreningens historie.

Tildelt:

2023 – Hennes Majestets 110. fødselsdag