Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Ragnar Heggstad var professor i vassbygging ved NTH i perioden 1961-1985. Han var uteksaminert frå byggstudiet i 1937.   Han er son av tidlegare professor og høgheit Olav Heggstad (H.H. Watsproof).

Ragnar har utgitt diverse publikasjonar og avhandlingar angåande kraftverk i fjell, vassresurssplanlegging og dambygging. Han var også redaktør for Norske Kraftverker.

Ragnar var fast innventar på Aarhønefestane. Som del av det nye Regentskapet i 1966 blei han utnevnt som Minister for vassbygg og avskaffelse av jomfruelig terreng. 

Tittelforklaring:

Ragnar var professor innan  vassdragsteknikk, der ein reknar med hydrostatiske krefter/laster. Han fekk dermed tildelt høgheitsnamnet Resultanten. 

Tildelt:

1965 – Hennes Majestets 52. fødselsdag