Bakgrunn for heidersteikn: 

Asbjørn blei uteksaminert frå kjemilinja ved NTH i 1937. Deretter blei han stipendiat og driftsingeniøt innan trekjemi ved NTH. I 1953 blei han professor i materiallære og materialprøving.

Tittelforklaring:

Sannsyn for brot er vanleg tematikk i materiallære for bygningsingeniørar. Det er dermed sannsynleg at det er bakgrunnen for tittelen, H.H. Sannsynligheten.

Tildelt:

1965 – Hennar Majestets 52. fødselsdag