Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Kelly var professor innanfor veg og transport, og var godt likt av studentane. Faget Vegplanning opplevde ei studentauke på 300 % frå ho tok over faget til ho fekk heidersteiknet. 

Kelly skal ha hatt jamnleg gjennomgang av bilete og namn av studentane i klassen hennar. 

Tittelforklaring:

Den populære amerikanske vegprofessoren har deltatt på ekskursjonen til Singapore og undervist i faget Vegplanning. Ho har derfor blitt tildelt tittelen H.H. Road trip. 

Tildelt:

2019 – Hennar Majestets 106. fødselsdag