Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Svein Atle var formann i Aarhønen under 40-årsjubilèet i 1953. Etter endt studium i 1955 var han ein fast inventar på bursdagsfesten og ringte gjerne til Aarhønekontoret dersom han ikkje kunne komme. Under telefonsamtalane kom han gjerne med spørsmål angåande festen. 1955-kullet var eit usedvanleg aktivt kull, som jamleg hadde gjenforeiningsfestar og eigen logo. Bygginga av statuen Studenten i Den Gamle Stad blei organisert av 55-kullet, eit arbeid Svein Atle naturlegvis leia. Svein Atle er den siste personen som har oppnådd tre greiner av smertens leie. 

Tittelforklaring:

Svein Atle blei ein karakteristisk raudvest flititg brukt gjennom studiet, derav namnet H.H. Rødvesten. Vesten blei donert til Aarhønen under 90-årsjubilèet i 2003.

Tildelt:

1955 – Hennar Majestets 42. fødselsdag

1985 – Hennar Majestets 72. fødselsdag 

1988 – Hennar Majestets 75. fødselsdag