Bakgrunn for heidersteikn:  

Kjell blei uteksaminert frå NTH i 1958. Han var Formann i Aarhønen våren 1955. 

Etter å ha vore på sidelinja dei to fyrste åra, blei Kjell fyrst aktiv då han blei med i ordensutvalet. Han var også leiar i flyklubben ved NTH og bygde lokomotivet til UKEtoget for Smørekoppen (!). Han satt i fagutval og var tillitsmann på teiknesalen. 

Han var seinare prosjektleiar for Bispelokketkrysset i Bjørvika på midten av 1960-talet. 

Tittelforklaring:

Som tillitsmann på teiknesalen, blei han anklaga for å køyra sin medstudentar hardt innan landmåling, fagutval og meir. Salsformand er berre eit anna for for arbeidsformann.

Tildelt:

1946 – Hennar Majestets 20. fødselsdag