Bakgrunn for hederstegn:

Maren har engasjert seg i Aarhønen gjennom hele sin studietid og har blitt et kjent fjes for de fleste på Lerka. Allerede i 1. klasse var hun leder for Jubilieumskomiteen, hvor hun blant annet gjorde et dypdykk ned i Aarhønens historie og følte sitt kall på Kanzlerrollen. De påfølgende årene satt Maren som Kanzler og Vice-Kanzler, hvor kjennetegnet var hennes gode humør, den enorme inkluderingsevnen og de mange studentersangene til enhver festlighet. Marens forkjærlighet for Aarhønen gjenspeiles i vervlisten, hvor blant annet Bjelkeklang, AKT, Teknisk Undergruppe, UKEtårn og Samlokaliseringen er noen av vervene denne fuglen har vært innom.

Tittelforklaring:

Marens engasjement for studentersang og Bjelkeklang er grunnen til at hun er tildelt tittelen: H.H Sangfuglen.

Tildelt:

2021 – Hennes Majestets 108. fødselsdag