Bakgrunn for heidersteikn: 

Thor blei uteksaminert frå NTH i 1961. Han var fyrsteamenuensis innan konstruksjonsmekanikk ved NTH.

Tittelforklaring:

Influenslinjer dukker ofte opp i samband med lastverknadsdiagram, og Thor var professor i konstruksjonsmekanikk. Dette er eit namn som er gitt fleire gonger tidlegare, men oversikta i Aarhønen mtp. høgheiter var, mildt sagt, dårleg før 2000-talet.

Tildelt:

1978 – Hennar Majestets 54. fødselsdag