Bakgrunn for heidersteikn: 

Einar blei uteksaminert frå Technische Hochschule Dresden i 1896. Han arbeidde i Tyskland fram til 1910, då han blei overlærar i veg- og brubygging ved NTH. I 1919 blei han direktør for NTH’s materialprøveanstalt. Pensjonert i 1944. Han har også hatt den seremonielle tittelen som Viseregent.

Tittelforklaring:

Sexa er eit svensk uttrykk som betyr kveldsmåltid under ikkje-privat, selskapeleg samvær.

Tildelt:

1932 – Hennar Majestets 19. fødselsdag