Bakgrunn for heidersteikn:

Morten var Kanzler mellom 2009 og 2010. Han har også vore gitarist i ByggBang og Revybandet. I sistnemnte har han også vore Kapellmester. Han skal, til og med, ha deltatt i Revybandet etter sluttført studium. Han bidrog også med arrangeringa.

Morten var involvert som mentor for Jubileumskomitèn for hennar majestets 100-årsdag. I Fondstyret han i to år som Yngre Høgheit. Han var også med i komitèen som realiserte bygginga av Aarhønehytta, samt i oppstartskomitèen til Bygg:Verksted

Morten var leiar og redaktør av Historiebokkomitèen. Ryktene seier at han brukte eit ekstra år på studiene for å fullføra historieboka! Ifølge han sjølv var årsaka at: “Det er så mange fag jeg finner interessant her, så jeg vil ha flest mulig”. Men vanelovbrytarar han ein tendens til å lyga.

Etter fullførte studier begynte Morten i Multiconsult der han tok ein næringslivsdoktorgrad om ikkje-lineære elementanalysar av store betongkonstruksjonar. Han har seinare blitt utnemnt til fyrsteamanuensis II ved NTNU. Han terroriserer derfor elles uskyldige bygningsstudentar med forelesingar om skalkonstruksjonar i Betongkonstruksjonar 3

Tittelforklaring:

Morten skal ha eit litt artig ganglag og har derfor blitt tildelt tittelen H.H. Silly Walk.

Tildelt:

2011 – Hennar Majestets 98. fødselsdag

2013 – Hennar Majestets 100. fødselsdag