Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

I 2009 blei Lillian dagleg leiar i Næringslivsringen. Arbeidsoppgåva med å sikra ein god relasjon til næringa og legga til rette for arrangement som BM-dagen.

Ho har vore Næringslivsringen sin representant på dei årlege fagekskursjonane. I denne perioden har alle ekskursjonane gått til Singapore. 

Tittelforklaring: 

I løpet av alle turane til Singapore har byggstudentane funne på mange mindre gode idear (ofte smurt med ein viss promille), men Lillian har vore ei klippe som har tatt vare på studenate som sine eigne barn. Ho er derfor tildelt tittelen H.H. Singa-mor.

Tildelt:

2020 – Hennar Majestets 107. fødselsdag