Bakgrunn for hederstegn:

Mari har siden hun ble tatt under Hennes Majestets vinger hatt en finger med i spillet hvorenn det var mulig. Hun har satt sitt preg på alt fra nettgjengen, Dragern, Redactionen og selvfølgelig Høna gjennom sin tid som Notarius Publicus i HS.

I tillegg har HH vært teknisk SJÆF for AKT minst to ganger. Hun var også, sammen med HH Teknisk Sett med på å grunnlegge Teknisk undergruppe hvor hun også var leder i minst et år.

Mari påstår også at hun har scora mål for Steindølene, og selv om vitner ikke kunne oppdrives for å bekrefte denne påstanden får vi vel alle, som alltid, bare rette oss opp i ryggen og anerkjenne HH Slacks selvsagte autoritet.

Kronisk opptatt med andre ting som Samfundet og UKA, kronisk ute med bedre struktur og kronisk smilende og positiv. 

Tittelforklaring: 

Mari jobbet for å innføre det ukjente sosiale mediet “Slack” som den eneste, offisielle kommunikasjonsplatformen i Aarhønen.

Tildelt:

2020 – Hennes Majestets 107. fødselsdag