Bakgrunn for heidersteikn: 

Trygve tok eksamen ved Trondhjems tekniske læreanstalt i 1899 og eksamen ved den tekniske høgskulen i Dresden i 1903. Han jobba i Statens Vegvesen mellom 1899 og 1913, samt som Stadsingeniør i Trondhjems Ingeniørvesen frå 1917 til 1947.

Han fekk Renholdsverket oppretta (som han også leia frå 1923), han fikk i stand Brattørbrua, Bakke bru, Meråkerbrua, gjorde det førebuande arbeidet til ny Elgeseter bru og Høyskolebrua. Han bidrog også til innføring av kjeldesortering, og samarbeid med andre norske byar og kommunar. 

Gjennom 30- og 40-åra var han ein særs viktig for Trondheim by si stabilitet, både gjennom betring av infrastruktur og sysselsettingsprogram. Hans viktigaste bidrag var innføringa av gjennomgåande VA-infrastruktur og vassklosett i Trondheim.

Tittelforklaring:

Trondheim kommune kjøpte i 1917 Sluppen gard for å etablera reinhaldsverket. Som leiar for både reinhaldsverket og Trodhjems Ingeniørvesen kan ein seia at var sjefen (“head”) av Sluppen.

Tildelt:

1929 – Hennar Majestets 16. fødselsdag

1948 – Hennar Majestets 35. fødselsdag