Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

På slutten av 90-tallet var Steinar Nordal sittende Dekanus for det daværende Bygg-fakultetet. For å, på best mulig måte, forbedre undervisning og andre forhold på byggstudiet, begynte Steinar å snike seg med på alt mulig av Aarhønearrangementer til studentenes begeistrelse. 

Steinar var Regent i perioden 2002 til 2013.

Tittelforklaring:

Engasjementet og snikingen, medførte at byggstudiet blomstret etter en periode med svært lave søkertall og nesten fritt inntak. Det var dermed på sin plass å utnevne Steinar Nordahl til H.H. Snikende Ullteppe, og senere Regent.

Tildelt:

2002 – – Aarhønens 89. årsdag

2011 – Aarhønens 98. årsdag