Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Rolf blei uteksaminert frå NTH i 1954. Etter studia begynte han i konsulentnæringa. I 1966 blei han tildelt doktorgraden frå University of Illinois. I 1968 blei han tilsett som professor innan betongkonstruksjonar ved NTH. I perioden 1987-93 var han rektor ved Universitetet i Trondheim. 

Tittelforklaring: 

Bakgrunnen for tittelen er ukjent. 

Tildelt:

1972 – Hennar Majestets 59. fødselsdag