Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

I løpet studietiden var Bendik engasjert som klassetillitsvalgt, trener i NTNUI innebandy, i Blæste- og Krogjengen, Jonathankomiteen (2018), Aarhønens kulturelle teater (bare som deltaker altså, ikke i AKT-styret eller noe), Kontrollenheten i Teknologiporten, Krostyret, Næringslivsringens “Prosjekt studentstøtte” med mer.

Foruten å omtales som “Tidenes beste Mosevik”, har vedkommendes enormt smittende energi, bidratt til å (avslutt denne setningen litt ydmykt).

Tittelforklaring:

Høyhetsnavnet er svært myteomspunnet. Subjektet i tittelen ryktes å stamme fra at han, i løpet av sine tre år i Hovedstyret, var god til å plukke opp et og annet av fadderbarnas navn, i tillegg til kanskje hvor vedkommende var fra, hva søsknene til vedkommende heter, samt hva vedkommende spiste til frokost. Alle mulige sånne ting som står i et leksikon. Til tross for iherdig leting har man ikke klart å identifisere hvor verbet i høyhetstittelen stammer fra. Det er også svært mange vitner fra hytteturer til Åtollen som kan bevitne at vedkommende ikke snorker i det hele tatt. Sies det. Gjør det ikke?

Tildelt:

2018 – Aarhønens 105. årsdag